Pozor na předčasné ukončení leasingové smlouvy!

Leasingová společnost ukončí smlouvu jestliže:
·         nájemce změní své sídlo, případně bydliště, které přesune mimo území České republiky.
·         nájemce poruší ustanovení zakotvené v leasingové smlouvě.
·         samotný dodavatel odstupuje od kupní smlouvy v okamžiku, kdy ještě nedodal předmět leasingu nájemci.
·         nájemce nehradí pravidelné leasingové splátky.
·         bylo s nájemcem zahájeno vyrovnávací řízení nebo konkurs, anebo došlo ze strany nájemce k ukončení podnikatelské činnosti.
směnný kurz dolaru
Leasingová smlouva končí obecně tehdy, pakliže:
·         uplyne doba, pro kterou byl sjednaný leasing vymezen.
·         dojde k převodu vlastnictví předmětu leasingové smlouvy na nájemce.
·         se nájemce a pronajímatel dohodnou, což bývá většinou v případě předčasné úhrady splátek.
·         se sjedná další leasingová služba (pronájem).
·         dojde k uhrazení všech splátek.
Nutno podotknout, že ukončení leasingové smlouvy neznamená pro nájemce, že nemusí hradit požadované a předem stanovené splátky. Předčasné ukončení leasingové smlouvy pro nájemce znamená jednak úhradu všech splátek, ale i zaplacení administrativních výdajů s tím spojených, k odebrání zapůjčené věci, a splacení úroků z prodlení, případně náhrady škody a smluvních pokut.
malá pokladnička

Jak je to s DPH?

Na platbu DPH mají vliv následující skutečnosti: Jestliže bude v leasingové smlouvě zakotveno, že na konci leasingu dojde k převodu vlastnického práva na nájemce, budete platit DPH jednorázově, a to na začátku samotného leasingu. Daňový doklad v tomto případě vždy vystavuje leasingová společnost.
Pokud ovšem smlouva stanoví pouze právo na odkoupení předmětné věci, případně pokud ve smlouvě není uvedeno ani to, platí nájemce DPH v průběhu splácení s každou jednotlivou splátkou. Jako daňový doklad slouží v tomto případě splátkový kalendář.
Jakou leasingovou společnost zvolit, není vždy zrovna snadné. Nerozhoduje „značka“ a povědomí na trhu, ale určitá kritéria. Předně je to potřebné finanční zázemí společnosti, její transparentní vlastník, leccos prozradí i vzhled webových stránek, reference zákazníků a také, jak dlouho na trhu již působí. Měli byste se rovněž zajímat o to, za jakou celkovou částku vlastně výrobek pořídíte, tedy jaké jsou reálné – skutečné náklady ve srovnání s konkurencí. Solidní společnost vám předem vždy přesně zhotoví plán a náklady leasingu a poskytne bezplatné poradenství.

Author: