Kdo nemůže požádat Úřad práce o zprostředkování zaměstnání?

Pracovali jste jako ďas, přesto s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ve zkušební době nebo neprodloužil dobu určitou, v lepším případě – pardon –  jste obdrželi výpověď pro nadbytečnost. V posledním případě máte alespoň ze zákona nárok na odstupné, jakousi „finanční záplatu“, která se odvíjí od toho, jak dlouho jste pro firmu pracovali.
job pod lupou
Možná jste tušili nadcházející konec pracovního poměru a sami jste aktivně vyhledali nového zaměstnavatele. Gratuluji!
Ti ostatní, kteří najednou zůstali bez práce, nemají jinou možnost, než požádat Úřad práce v místě svého trvalého bydliště o zprostředkování zaměstnání. Formulář získáte na Úřadu práce nebo si ho můžete vytisknout z webu MPSV, záložka Integrovaný portál, tiskopisy.
Ne každý ale může požádat o zprostředkování zaměstnání.
O zprostředkování zaměstnání nemůžete požádat, pokud jste uznáni práce neschopnými, což má určitou logiku. Nemůžete pracovat, jste nemocní, proto nemůžete požádat Úřad práce o zprostředkování zaměstnání.
Ani invalidní důchodci ve třetím stupni (dříve plný invalidní důchod) nemohou požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání s výjimkou toho, který je schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek.
V neposlední řadě se nemůže zaregistrovat ani člověk, který vykonává trest odnětí svobody nebo je ve vazbě. Zákon myslel i na matky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a době šesti týdnů po porodu – také nemohou požádat o zprostředkování zaměstnání. Ani si nedovedu představit, že by maminka chtěla opustit miminko a toužila po práci …
 syndrom vyhoření
Další specifickou překážkou jsou způsoby ukončení „Zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce“. Může se stát, že zaměstnanec sám a bez vážného důvodu ukončí zaměstnání, které mu „našel“ úřad práce. Nic na tom nemění ani to, že pracovní poměr skončí dohodou. Dalším problémem je i to, když s vámi zaměstnavatel skončí pracovní poměr pro „porušení pracovní kázně“. Pozor tedy na to! Pokud nemáte v záloze práci, neukončujte bez rozmyslu zaměstnání zprostředkované  Úřadem práce

Author: