Hypotéka pro každého?

Sny o vlastním bydlení, podnikání nebo třeba cestování…máme je všichni, ovšem jen málokdo je dokáže proměnit ve skutečnost. Je to možná právě kvůli tomu, že k jejich uskutečnění potřebujeme velký obnos peněz, který nemá jen tak každý k dispozici. Pokud se i přesto rozhodneme sen splnit, povětšinou to bez pomoci banky nepůjde. Je ale potřeba poznamenat, že banky každým rokem zpřísňují své podmínky pro získání úvěrových produktů.

rodinný dům

Zákonné podmínky pro schvalování úvěrů spravuje Česká národní banka, která tak naposledy učinila v dubnu loňského roku jako reakci na aktuální nařízení vlády. Dále také nově ČNB nařizuje všem poskytovatelům úvěrů důkladnou lustraci žadatele. Pokud by tak neučinily, mohlo by to pro ně později znamenat nedozírné následky. Dlužník by mohl celou smlouvu napadnout pro její neplatnost, a pokud by mu bylo dáno za pravdu, nadále by splácel jen půjčenou částku bez úroků a dalších poplatků.

Věková hranice 18 let

V České republice má možnost o úvěr zažádat ten, kdo dovršil 18 let. Nejvyšší hranice pak už zákonem nijak blíže specifikována není a jednotliví bankovní poskytovatelé si jí upravují dle svých interních podmínek. Mnoho bank se však orientuje podle doporučení právě ČNB, která říká, že úvěrové produkty by měly být dlužník splaceny maximálně do 65 let.

Měsíční příjmy

Bez pravidelných měsíčních příjmů nemá smysl chodit do banky žádat o úvěr, s největší pravděpodobností by totiž takový žadatel odešel z banky s nepořízenou. Příjmy je zapotřebí doložit odpovídajícím způsobem společně s pracovní smlouvou. Většina bank akceptuje pracovní smlouvu pouze na dobu neurčitou, na dobu určitou je za některých okolností.

stisk ruky

Získat úvěr však může být problém pro osoby samostatně výdělečně činné, které nemají jistotu stálého příjmu. Hypotéka osvč od nebankovní společnosti je tak přesně pro ně!

Author: