Kdo může provádět oficiální překlady z němčiny

Překladatelství bývá často oříšek i pro ty, kteří oba jazyky dobře znají. Problém často nastává zejména u méně známých technických či odborných termínů, jejichž význam nám často uniká i v rodném jazyce, avšak které hojně najdeme na mnoha oficiálních dokumentech.

Vzhledem k tomu, že Německo je naším sousedem a že s ním máme i obchodní a politické vztahy, je jasné, že podobných dokumentů je mezi oběma stranami vyměňováno poměrně dost. Problémem je, že zdaleka ne všichni naši úředníci, kteří pracují v daném oboru, umí německy a potřebují tedy onu nótu přeložit třetí stranou.

otevřený slovník

Avšak i v případě, že onen jazyk ovládají, to není tak jednoduché. Vzhledem k tomu, že jde o oficiální dokumenty, je nutné zajistit, aby překlady z němčiny skutečně odpovídaly tomu, co je tam napsáno, a aby bylo zajištěno, že někdo ať už náhodou či úmyslně nepozměnil význam slov. Také je nutné zabránit případnému úniku informací, neboť zde mohou být obsažena i citlivá data.

Z tohoto důvodu jsou tyto dokumenty překládány pouze licencovanými, předem vybranými překladateli. Ti přitom podepisují smlouvu, kde je mimo jiné stanovena i míra jejich odpovědnosti za správně provedený překlad, a také dohoda o mlčenlivosti.

internetový překladač

To vše je nezbytné mimo jiné také proto, abychom nemohli být nařečeni druhou stranou, že manipulujeme a překrucujeme oficiální dokumenty. Obě strany jsou tak jištěny a je zachována integrita celého procesu.

V případě pochybností o správnosti překladu je samozřejmě možné jej nechat zkontrolovat jiným překladatelem, avšak i on musí podepsat závaznou dohodu o mlčenlivosti, než smí do spisu nahlédnout. Tento postup je dán proto, že každý člověk, i překladatel, se může splést. Proto je dobré mít i možnost kontroly, zda je skutečně vše přeloženo správně.

Jak je vidět, není to jednoduchý proces, avšak překladatelé dostanou dobře zaplaceno a všichni mají jistotu, že dostanou správný překlad. A o to tady jde především.

Author: