(Do)dejme léky potřebným

Jak se stát distributorem léků?

Distributor léčivých přípravků v ČR musí podnikat na základě živnostenského oprávnění (ve farmacii jde o volnou živnost, která začíná dnem ohlášení na příslušném úřadu). Jakmile má živnost ohlášenou, musí zažádat o povolení distribuovat léky u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Žádost o zahájení distribuce léčiv má svá specifika, která je potřeba dodržet.

lékárník léky

Co je distribuce léčiv v čr?

Distribuce je přesun zboží (v tomto případě léků) od jejich výrobce ke konečnému spotřebiteli (čili nemocnému zákazníkovi). Distributoři v ČR se snaží dodávat potřebné léky do sítě svých lékáren, protože sami moc dobře ví, jak moc jsou léky pro zákazníky lékáren důležité. A kdo jiný je zákazníkem lékáren, než nemocný pacient. Ne nemilé, když se v některé lékárně stane situace, kdy tam přijde zákazník a farmaceutický personál musí říct, že ten konkrétní lék nemá. Nejlepší distributoři léků se nezajímají jen o doručení léků do svých lékáren, ale zajímají se i o výzkumy a nové technologie, které do budoucna pomůžou zákazníkům.

Distributoři léků na náš trh dodávají nejen léky vyrobené u nás, ale i léky z jiných členských zemí EU. To, odkud daný lék pochází, můžeme zjistit v databázi registrovaných léků, protože se tam uvádí i země původu.

Význam distribuce

Distribuce léků je nesmírně zodpovědná činnost a vzniklé chyby můžou (i když nemusí) mít vážný dopad na zákazníky pacienty. Důležitá je distribuce léčiv do nemocnic a domovů s pečovatelskou službou. Přeci jen zde personál má k dispozici značné množství léků, které přerozdělovává potřebným klientům/pacientům.

lékárník

Co má vliv na distribuci léků?

Tak jako u jiných průmyslových odvětví, i farmacii ovlivňuje mnoho faktorů (od specifik daných státem, přes rozdílné zájmy výrobců a jejich regulátorů). Léky distribuované v ČR jsou:

  • nehrazené (neboli hrazené zdravotními pojišťovnami),
  • hrazené (léky prodávané volně),
  • doplňky stravy.

Mezi významné distributory léčiv patří i firma TechnoLife.

Author: