Jak poznáme tepelně ošetřené palety


Při výrobě některého nábytku a dřevěných palet se materiál ošetřuje buď chemickou cestou, nebo tepelným záhřevem. Ten je šetrnější nejen vůči životnímu prostředí, ale i co se týče kontaktu s výrobky. V principu jde o to, že musí být dodržen ohřev po dobu alespoň 30 minut (nepřetržitě) za teploty vyšší než + 56 stupňů Celsia. Prohřát se takto musí veškerý materiál, tedy i jeho jádro. V zásadě je ovšem jedno, jakým způsobem tento ohřev proběhne, ten není předepisován žádnou normou. Může to být tlaková impregnace, mikrovlnné záření, umělé vysoušení atd.
sklad palet.jpg

Tepelné versus chemické ošetření

Tepelné ošetření se značí mezinárodním symbolem HT (tzv. Heat Treatment). Jeho cílem je zlikvidovat bezpečným způsobem zárodky dřevokazného hmyzu a hub ve všech jeho stádiích (larvy, brouky a kukly).
Někteří zákazníci vzájemně zaměňují proces tepelného záhřevu s chemickým ošetřením. Tím je tzv. fumigace, anglicky Methyl-bromide Fumigation a zkratka MB. V České republice je v současné době tento způsob ošetření dřeva zakázán, přesto se s výrobky s tímto označením MB můžeme setkat např. při přepravě zboží z Asie. Tam se totiž docela běžně používají takto ošetřené palety, které putují do celého světa.
V České republice se v posledních letech rozmohla výroba nábytku a různých komodit z dřevěných palet, nejčastěji z Europalet. V této souvislosti je dobré vědět, že výrobky označené HT nejsou zdraví škodlivé, zatímco MB ano. Pokud o zpracování palet uvažujete, měli byste na tento fakt brát zřetel a paletám takto označeným se vyhnout.
dlouhé palety.jpg

Mezinárodní označení

Většina dřevěných obalových materiálů se označuje těmito uvedenými symboly na základě mezinárodní úmluvy IPCC (International Plant Protection Convention). Ta byla vytvořena v roce 1952 a jejím cílem je chránit jak volně rostoucí, tak uměle pěstované rostliny před zavlečením škůdců. Ošetřování obalů je standardizováno protokolem ISPM 15.

Author: