Jakými způsoby navazují firmy kontakt se svými zákazníky

Aby si zákazník výrobek dané firmy koupil, musí o něm napřed vědět. To mimo jiné znamená, že jej firma musí kontaktovat a říci mu, co vše vlastně nabízí. A vzhledem k tomu, že naprostá většina lidí je těmito neustálými pokusy o kontakt přesycena, nejedná se v žádném případě o jednoduchý úkol.

Způsobů, jakým může firma navázat kontakt Pulo se svými zákazníky, je mnoho. Při jeho zvolení je nutné se zamyslet nad tím, jaký produkt vlastně nabízíme, a pro jakou cílovou skupinu je vlastně určen. Čím přesnější tyto údaje budou, tím lépe budeme moci cílit. Na druhou stranu, čím přesněji cílený kontakt bude, tím menší skupinu lidí zasáhne, byť s vyšší úspěšností.

kontakty1

Je tedy potřeba hledat kompromis mezi účinkem a velikostí zasažené skupiny. Jen tak si zajistíme maximální možný zisk, což je hlavním cílem každé firmy.

Také je nutné si uvědomit, zda budeme působit na více lidí najednou, či na každého potenciálního zákazníka zvlášť. V tom druhém případě to bude sice více práce, avšak zároveň bude výsledek mnohem více personalizovaný a s větší pravděpodobností také účinný.

Jedním z prostředků hromadného kontaktu je klasická reklama. Jistě, jedná se o jednostrannou komunikaci, avšak i zde firma svým potenciálním zákazníkům něco sděluje. A je jen na nich, jak se zachovají.

kontakt2

Dále je zde možnost zasílání e-mailů s nabídkou vytvořenou podle toho, co si zákazník v poslední době nejčastěji kupoval. Tuto možnost využívají především knihkupectví. Zde se dá totiž snadno vypozorovat podle žánrů, které si daný člověk nejčastěji kupoval, co by se mu asi tak mohlo líbit.

Ovšem tento kontakt nemusí být jen zcela jednosměrný. Příkladem oboustranného kontaktu jsou nejrůznější telemarketingové hovory. Zde se pracovník dané firmy domlouvá přímo se zákazníkem, a snaží se spolu s ním najít co nejlepší řešení.

Je jasné, že většině lidí něco takového není příjemné. Jak již bylo řečeno, v současné době jsme tím přesyceni. Avšak je nutné si uvědomit, že pro firmy je to otázka přežití. Tak by se jim snad dalo i odpustit.

Author: