Zpožděný let a jeho kompenzace

Jsou dané podmínky, které musí být splněny. Na jejich základě má smysl u letecké společnosti nárokovat odškodnění za daný let.
Hlavní podmínky:

 •  let spadá do regulace EC 261/2004 nebo jsou zde jiné možnosti a formy získání odškodnění
 • délka zpoždění letu v cílové destinaci

pojištění.png

Doplňující podmínky:

 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit
 • vzdálenost počáteční a cílové destinace pro výpočet výše vašeho odškodnění

Let spadající pod EU regulaci EC 261/2004:

 • let je prováděn leteckou společností, která má sídlo na území Evropské unie či členského státu (Švýcarsko, Norsko, Island)
 • let musí být uskutečněn uvnitř EU nebo členského státu
 • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu

Co je zpožděný let:
Délkou zpoždění je myšlen rozdíl času příletu do cílové destinace oproti původně plánovanému času příletu. Abyste mohli získat odškodnění, zpoždění v cíli musí být minimálně tři hodiny.
Zda dosáhnete na kompenzaci za zpožděný let ClaimCloud.cz , musíte získat co nejvíce informací o samotném zpoždění, ale také o důvodech zpoždění. 

kompenzace.jpg

Další možnosti získání odškodnění:
Pokud let nespadal pod regulaci EU nebo ho neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, je možné kompenzace také dosáhnout. Tyto případné náhrady jsou ale individuální a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce.
Zároveň se může forma i výše lišit. Mohou vám nabídnout odškodnění ve formě leteckých mil, bonusových nebo dárkových poukázek.
Významné zpoždění letu:
Pokud zpoždění dosáhne více jak 5 hodin, máte možnost let nevyužít. Máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás musí letecká společnost dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Mimořádné okolnosti, kdy není nárok na kompenzaci:
Jedná se o okolnosti, kterým nemohla letecká společnost předejít.

 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa
 • stávka třetí strany
 • bezpečnostní situace
 • omezení letového provozu

Author: